Eric Van Rompuy, My last five years

EETFESTIJN 2014

27Sep14

                ERIC VAN ROMPUY en CD&V ZAVENTEM

                nodigen u hartelijk uit op hun EETFESTIJN 2014

                op zaterdag 4 oktober van 18 uur tot 22 uur en zondag 5 oktober van 11.30 u tot 14.30 uur

                  in Parochiecentrum SINT MAARTEN Veldeke ZAVENTEM (centrum)
                                                                                     

 

 

BALANS

19Jul14

Interview ERIC VAN ROMPUY in DE TIJD   BALANS

Na twintig jaar Vlaamse politiek zetelt Eric Van Rompuy (64) opnieuw in de federale Kamer. Als voorzitter van de commissie Financiën leidde de CD&V’er deze week de hoorzitting met minister Koen Geens. Hier maakt hij zijn balans op. Wie heeft in hem geïnvesteerd? Wie schreef hij af? Ging hij al in het rood?

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Behalve mijn ouders natuurlijk mijn broer Herman, die me in contact heeft gebracht met politiek en filosofie. We hebben 28 jaar lang een kamer gedeeld. Er stond wel een muurtje tussen onze bedden, maar hij moest door mijn kamer om naar de zijne te gaan. Voorts zijn de jezuïeten van het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel bepalend geweest. Hun adagium ‘plus est en vous’ heeft mijn persoonlijkheid gevormd.’

Wie zijn vandaag uw raadgevers?

‘Ik heb eigenlijk niet echt raadgevers. Na 37 jaar in de politiek doe ik de zaken op mijn manier, I did it my way. Bij grote beslissingen overleg ik wel met
mijn vrouw. Maar ik heb zelf beslist om bij de verkiezingen van 25 mei op een strijdplaats voor de Kamer te gaan staan en ik ben blij verkozen te zijn. Als voorzitter van de Kamercommissie Financiën werd ik donderdag teruggeslingerd in de tijd. Tussen 1985 en 1995 zat ik ook in die commissie. Het geeft mij grote vreugde dat de cirkel rond is.’

Hebt u ooit iemand afgeschreven?

‘Als voorzitter van de CVP-jongeren ben ik indertijd zwaar in de clinch gegaan met mensen als Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene. Ik ben nooit een intimus van hen geworden, maar we hebben die bladzijde wel omgeslagen. Dat is bijna met iedereen gelukt, behalve met Yves Leterme. Hij heeft mij in 2004 kaltgestellt door mij na jaren als oppositieleider geen minister te maken. Sindsdien heb ik nagenoeg geen contact met hem gehad.’

Bent u ooit in het rood gegaan?

‘In de jaren tachtig heb ik als jonge politicus enorm veel geïnvesteerd in mijn carrière. Tussen 1981 en 1988 heb ik aan zes verkiezingen deelgenomen. Na die laatste stembusslag heb ik beslist ook wat aan mijn persoonlijk leven te denken. Ik ben toen verliefd geworden op de vrouw met wie ik nog altijd getrouwd ben. Viviane was de secretaris van de Kamercommissie Financiën. Donderdag kwam ik niet alleen terug in de zaal waar ik als Kamerlid mijn eerste stappen deed, maar ook op
de plek waar ik verliefd ben geworden. Sindsdien ben ik nooit meer in het rood gegaan.’

Bent u ooit radicaal van koers veranderd?

‘Nee. Ik ben altijd zeer Vlaamsgezind geweest. Als jongerenvoorzitter streed ik tegen het Egmontpact, als parlementslid tegen de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Sociaal-economisch ben ik ook altijd op dezelfde lijn gebleven. Ik ben nooit van partij veranderd en altijd een koele minnaar geweest van het kartel met de N-VA omdat ik voor onze identiteit vreesde. Daar heb ik voor een stuk gelijk gekregen.’

Is uw persoonlijke balans in evenwicht?

‘Op persoonlijk vlak wel. Politiek gezien ligt dat anders. Daar moet je de balans niet zoeken, want politiek maakt niet gelukkig. We zitten opnieuw in een zeer onevenwichtige politieke situatie. De mogelijke coalities die nu op tafel liggen, enthousiasmeren mij niet. Er is geen houvast meer, terwijl we net een sterke regering nodig hebben die vijf jaar kan besturen. Een herhaling van de periode tussen 2007 en 2014 kunnen we ons niet permitteren. Toch vrees ik daarvoor.’

SAMYN STEVEN ■ DE TIJD 19 JULI

Interview DS - 11 juli

13Jul14

11-JULI INTERVIEW ERIC VAN ROMPUY IN DE STANDAARD :
 
                            VLAANDEREN SNAKT NAAR EEN FEDERALE REGERING


Nu de Vlaamse regering in de steigers staat, roept Eric Van Rompuy (CD&V) op tot federale moed. ‘Als er geen stabiele federale regering met een breed draagvlak komt, dan vrees ik het ergste voor Vlaanderen.’ Maar eerst moet het onmogelijke mogelijk worden.

De communautaire discussies zijn voorlopig van de baan in de regeringsonderhandelingen. Maar ooit laait dat terug op, weet Eric Van Rompuy. ‘Geloof me, op het terrein komt het communautaire terug. Kijk naar de discussie over de vluchten boven Brussel. Of naar de besparingen in de ziekenzorg, of de visie op fiscaliteit en fraude. Noord en zuid denken vaak anders. En wie gelooft dat het de volgende legislatuur ophoudt, dwaalt. Is dat erg? Neen, we zijn met het communautaire groot geworden, en gaan het ook overleven. Tenminste als de politiek actief naar oplossingen zoekt. CD&V probeerde in het verleden die onrust telkens te overstijgen.’

Overleven, als er één is die ervan kan meespreken is het Van Rompuy wel. Een jaar geleden, op 16 juli, ging hij onder het mes. Het hart haperde, de politicus, de niet te muilkorven CD&V-veteraan uit de Vlaamse rand, werd terug mens. ‘Dat was een zeer moeilijke, harde periode’, zegt hij vandaag. ‘Fysiek waren dat de moeilijkste momenten uit mijn leven.’

Ook politiek ging het voorbije jaar hard. De partij zag hem liever niet meer Vlaams opkomen, nochtans zijn natuurlijke habitat. De afwijzing kwam hard aan, maar de oude vos klampte zich vast aan een federaal waterkansje: de derde plaats in Vlaams-Brabant. Een strijdplaats. Wanneer het echtpaar Van Rompuy op 26 mei rond 1 uur gaat slapen, is het nog altijd spannend. Wanneer ze twee uur later,

helemaal opgedraaid en met slaapogen alweer naar het computerscherm staren, zijn alle kantons geteld en is de zetel binnen.

‘Een onbeschrijfelijk fantastisch moment. Dat vergeet ik nooit. Want noch de operatie noch de verkiezingen waren een evidentie. Maar ik wilde echt opkomen. Een laatste keer, de laatste vijf jaar. Omdat Vlaanderen voor cruciale tijden staat. Het snakt naar een stabiele federale regering, met een breed draagvlak. Lukt dat niet, dan vrees ik het ergste. Ik zal me inspannen om het niet zover te laten komen, op mijn manier, in volle vrijheid.’

Als voorzitter van de commissie Financiën, bijvoorbeeld.

‘Men heeft mij dat inderdaad gevraagd. En ik ga daar geen notaris spelen. Dat is mijn stijl niet.’

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) mag het meteen komen uitleggen in uw commissie.

‘Het parlement zal inderdaad met hem discussiëren over Arco en BNP Paribas. Maar eerst zou ik graag weten wat de contouren zijn dat gesprek. De leden van de Kamer moeten beseffen dat in beide dossiers de regering momenteel geen beslissingen kan nemen. Met andere woorden: de oppositie moet niet verwachten dat Geens plots aankondigt om het Belgische aandeel in de bank te verkopen. Dat kan hij niet. Ik wil ook niet dat het nieuwe parlement het proces maakt van de vorige regering. Het wordt geen schietkraam.’

‘Een vraag over lopende zaken die mij minstens even hard interesseert, is wat premier Elio Di Rupo (PS) gaat doen. Tegen 15 oktober moet België een begroting voorleggen. Maar de PS zit in de federale onderhandelingen momenteel in de oppositie, terwijl de N-VA mentaal in de meerderheid zit. Hoe gaat hij daarmee om? Is de PS bereid samen te werken met de Vlaams-nationalisten?’

Electorale verfransing

Dag op dag een jaar geleden, op 11 juli 2013, zei ene Van Rompuy Eric : ‘N-VA bestaat al 10 jaar en ze heeft nog geen gram bijge…

‘Bijgedragen aan meer Vlaamse autonomie.(grijnst) Ja, en daar blijf ik bij. Op geen enkel

moment heeft N-VA een bijdrage geleverd om de dingen te verwezenlijken waarvoor we een kartel hadden gevormd: de splitsing van BHV en een staatshervorming. Dat ze net over die punten zo’n tamtam maken vanuit de oppositie, dat neem ik hen bijzonder kwalijk. Bij de Gordel van 2012 hoorde ik Bart De Wever (N-VA) en Ben Weyts (N-VA) uitroepen dat de splitsing van BHV een totale mislukking was en de zesde staatshervorming peanuts. Dertig jaar Vlaamse strijd zogezegd weggegooid en regelrecht naar de verarming van Vlaanderen. Ik stel alleen vast dat professor André Decoster van de KU Leuven die verarming tegenspreekt, dat Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zonet bij zijn toespraak in het Brusselse stadhuis liet verstaan dat het zwaartepunt verschoven is naar de regio’s en dat niemand nog met een woord rept over BHV. Omdat we van dat probleem verlost zijn. U moet de verkiezingsuitslagen eens goed bekijken. De Franstalige partijen in het Vlaams parlement, die hebben maar nipt één zetel gehaald.’

Die hadden ze vorige keer toch ook al?

‘Toen hadden ze er net geen twee. Het UF is 30.000 stemmen kwijt in het Vlaams parlement. En voor de Kamer is alleen het FDF nog opgekomen. Zij haalden nog geen drie procent en géén zetel. Wij hebben de electorale verfransing een halt toegeroepen met de splitsing van BHV.’

‘Vergeet ook niet dat we nu voor veertig miljard aan bevoegdheden hebben in Vlaanderen. Veer-tig mil-jard! Toen ik in 1985 begon in de Kamer heb ik nog mee een begroting van Gaston Geens, die toen minister van Financiën was, goedgekeurd voor twee miljard. Meer stelde Vlaanderen toen niet voor.’

Er is dus nog nooit zoveel reden geweest om de Vlaamse feestdag te vieren?

‘Heel zeker. We hebben twintig keer meer middelen en bevoegdheden dan toen.’

Garanties

Heeft CD&V zich niet te snel vastgeklonken aan N-VA op Vlaams niveau?

‘We kunnen niet anders. De kiezer heeft gesproken en hij gaf N-VA 43 zetels en ons 27. Als zij ons uitnodigen, kunnen wij toch moeilijk

“neen” zeggen? Wij wilden eerst duidelijkheid over de federale regering, maar toen CDH zich in de armen van de PS stortte, moesten we wel reageren. Dat het nu zo lang duurt heeft nog altijd te maken met de duidelijkheid die CD&V wil over waar N-VA federaal naartoe wil.’

U wil garanties?

‘Dat bestaat niet in de politiek. Maar in zijn nota laat De Wever al het communautaire al vallen en sociaaleconomisch heeft hij de grootste angels eruit gehaald. CD&V en MR hebben ‘ja’ gezegd op die nota. Dan kan je niet tegelijk zeggen dat N-VA infréquentable is. Al heb je daarmee heb je natuurlijk nog geen regering.’

Vlaams wordt volgende week wel de landing verwacht.

‘Die afwachtende Vlaamse houding kunnen we niet blijven volhouden, dat klopt. Alle cijfers zijn er nu. Maar Vlaams zijn wij de kleine partner, en voor het eerst sinds lang leveren wij niet de minister-president.’

Geen kans meer voor Kris Peeters?

‘Daar heeft hij toch nooit een geheim van gemaakt? Dat betekent natuurlijk wel dat het regeerprogramma nog wat meer oranje moet kleuren dan vroeger. In Onderwijs willen we de hervormingen zien zoals we ze hebben afgesproken. Er moeten voldoende middelen zijn voor Welzijn en budgettair moet alles uitgeklaard zijn over de woonbonus, de sanering en de kinderbijslag die we willen.’

‘De Vlaamse begroting heeft bovendien het probleem dat we alle welzijns- en onderwijsinvesteringen voor de volle pot moeten opnemen in de begroting. De volgende jaren betekent dat telkens een extra druk van zes- à zevenhonderd miljoen die je elders moet vinden. Zeker als je in 2016 naar een evenwichtige begroting wil gaan. De 1,3 en 1,5 miljard sanering waar nu over gesproken wordt, dat is volgens mij zeer conservatief geschat. Dat is een minimumbedrag. Het is aan de grootste partij en dus aan Geert Bourgeois (N-VA) en Philippe Muyters (N-VA) om met voorstellen te komen.’

Gaat CD&V mee in de afschaffing van de provincies?

‘Jongens, toch! Als je van een fout in de onderhandelingen spreekt. Is dat de maatschappelijke prioriteit van Vlaanderen, de provincies vervangen door 23 federaties? Ik vind dat een totaal verkeerde prioriteit van N-VA. Geen enkele Vlaming licht hier wakker van. N-VA is er enkel op uit om de machtsbasis van de CD&V onderuit te halen.’

‘De verplichte fusies van gemeenten, da’s nog zoiets dat opduikt. Ik heb de vorige fusiegolf nog meegemaakt. Geloof me, dan komen bij alle schepenen en burgemeesters in het Vlaams parlement de lokale reflexen boven. Dan zijn ze daar de volgende vijf jaar aan het ruziën over de interne staatshervorming in plaats van…’

Wat echt belangrijk is?

‘Awel ja. Een Vlaamse visie, dat zou ik graag zien. Flanders technology, de Kleurennota, Vlaanderen 2012, VIA, dat zijn plannen met visie. Dat globale verhaal, dat zie ik nog niet in de onderhandelingen.’

Het onmogelijke

Toch nog even de federale gesprekken, het ‘non’ van CDH op de nota-De Wever is een serieuze pad in de korf van CD&V.

‘Politiek is niets onmogelijk. De deur zit nu stevig op slot, maar alles kan nog. Misschien keert de wind eenmaal de Brusselse en Waalse regering in het zadel zit.’

‘Maar als CDH neen blijft zeggen, komt een NCMV-coalitie in beeld. Voor CD&V is dat geen gunstig scenario. Want dat betekent dat MR zeven ministers krijgt en wij maar twee of drie, omdat ook Open VLD in de meerderheid gaat zitten. Terwijl CD&V verhoudingsgewijs even groot is als de Franstalige liberalen. Daarenboven kan deze regering maar bogen op twintig van de 63 Franstalige parlementsleden. Onhoudbaar.’

En als het niet lukt? Toch weer een klassieke tripartite zonder N-VA?

‘Neen, dat is niet aan de orde momenteel. Maar zeg nooit nooit natuurlijk.’

Hoe wil u dan uit de impasse raken?

‘Het onmogelijke moet mogelijk worden.

Zoals het “non” van CDH ombuigen naar “oui”. Of Open VLD duidelijk maken dat de ondeelbaarheid van hun programma werkelijk nefast is. Maar momenteel zitten we nog in het stadium van de wederzijdse veto’s. Het is trouwens N-VA die begonnen is met de PS uit te sluiten als mogelijke gesprekspartner. Ook de partij van De Wever zal moeten bewegen.’

Dat is de houding van kinderen op een speelplaats.

‘Maar het is toch zo? De Wever voerde jarenlang campagne tegen Elio Di Rupo. Herinner u “de verstrikking van Vlaanderen”. En de CD&V noemde hij collaborateurs met de Franstaligen, en verraders van de Vlaamse zaak. Die retoriek legde hem duidelijk geen windeieren. Hij won de verkiezingen. Maar woorden blijven bestaan in de politiek. Dat beseft De Wever niet. Als hij niet in staat blijkt om begrip op te brengen voor de andere kant van de taalgrens, dan zal dit land nooit goed bestuurd raken. België snakt naar een stabiel federaal kader.’

Geert Bourgeois zei een jaar geleden ook: zonder confederalisme geen federale regering.

‘Het confederalisme van N-VA blijft één doel dienen: het land splitsen. Maar eigenlijk ben ik geïnteresseerd wat Peter De Roover gaat doen, professor Hendrik Vuye en Jan Jambon. Gaan die mannen in de Kamer, samen met CD&V als coalitiepartners, schouder aan schouder de begroting saneren, de competitiviteit herstellen, justitie hervormen? Gaan die dus bewijzen dat België al bij al te besturen valt?’

Met andere woorden: het onmogelijke van N-VA vragen?

‘Het zal toch moeten gebeuren. Maar dat vraagt tijd.’

Uw voorzitter, Wouter Beke, wil een robuuste regering. Wat houdt dat in?

‘We weigeren in een scenario te stappen waar we binnen een jaar terug federale verkiezen krijgen. Een regering met zeven MR-ministers neemt die vrees niet weg.’

‘Eigenlijk komt het erop neer een project te starten dat een breed draagvlak kent aan beide kanten van de taalgrens. Op dat punt kunnen we nog iets leren van

de regeringenMartens en Dehaene, die zwaar moesten saneren maar wel steun genoten bij zowel Vlamingen als Franstaligen, als bij de meeste sociale partners.’

En dat kan niet met alleen MR?

‘Ik heb daar mijn bedenkingen bij. En ik ben niet alleen.’

Had u het non’ van CDH eigenlijk zien aankomen? Toch een zusterpartij?

‘CD&V en CDH verhouden zich eerder als verre neven. Het “non” van Lutgen is hetzelfde als dat van Milquet. Beiden snappen de gevolgen niet van hun halsstarrigheid. Hun verzet maakt België minder en minder bestuurbaar.’

Mist de Belgische politiek figuren als Dehaene en Martens? Of zoals uw broer?

‘Herman blijft nog tot december als voorzitter van de Europese Raad en stopt daarna. Terugkeren, dat zou niet werken. Een nieuwe generatie is opgestaan.’

Speaking of: wil CD&V nu die post in de Europese Commissie of niet?

‘Voor de partij moet het een absolute prioriteit vormen. De laatste Europese Commissaris van CVP dateert van 1973, Albert Coppé, nog een professor van mij in Leuven. Het komt ons dus toe. De christendemocratie scoorde goed in gans Europa, en Marianne Thyssen is niet alleen harde werkster maar ook het beste Europees parlementslid. Bovendien, met het heengaan van Dehaene en Martens, en inderdaad, het verdwijnen van mijn broer, moet een groot gat gevuld worden.’

Peter De LobelMaarten Goethals   Corelio DE STANDAARD   12 JULI 2014

Interview op 11 juliviering stadhuis Brussel:

http://deredactie.be/permalink/2.34679?video=1.2029880

Eedaflegging Kamer

26Jun14


Eedaflegging in de Kamer.

Zie hierover reportages in

  VRT TV-journaal op Eén

http://deredactie.be/permalink/2.34113?video=1.2004463

VILLA POLITICA
http://deredactie.be/permalink/2.34112?video=1.2004223
http://deredactie.be/permalink/1.2004226

RINGTV
http://www.ringtv.be/videos/volksvertegenwoordigers-leggen-eed-af-in-kamer#.U6NT6cuKDL8

Bekroning (2)

02Jun14

Naar aanleiding van mijn verkiezing als Kamerlid had ik enkele interviews.

Door op de onderstaande balkjes te drukken kunt u ze bekijken en beluisteren:

RINGTV   26 MEI 2014

http://www.ringtv.be/videos/federaal-parlement-cdv#.U4y4MMuKDL8


DE ZEVENDE DAG 1 JUNI 2014

http://www.deredactie.be/permalink/2.33733?video=1.1985582


RADIO 1 DE OCHTEND 29 MEI 2014


http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/stoelendans-eric-van-rompuy-en-michel-doomst

BEKRONING

27May14

Ik werd zondag verkozen als Kamerlid met 23.044 voorkeurstemmen.

Hierbij dank ik de kiezers voor het vertrouwen en mijn sympathisanten voor de medewerking bij de campagne.

Verkiezingen14 - “Verkiezing Kamer is bekroning van carrière” (Eric Van Rompuy)

  BRUSSEL 26/05 (BELGA) = De 64-jarige Eric Van Rompuy is bijzonder opgetogen met zijn verkiezing tot federaal volksvertegenwoordiger. “Ik heb heel graag in het Vlaams Parlement gezeten, maar ik vind dat de uitdagingen in de Kamer de volgende maanden groter zijn. Ik denk dat ik als debater ook wat meer vuur kan brengen in de CD&V-fractie en beschouw de komende vijf jaar in de Kamer als de bekroning van mijn politieke carrière”, aldus Van Rompuy.
  “In de Kamer zal ik mij bezighouden met zaken als begroting, sociale zekerheid, loonlastenverlaging en de grote sociaal-economische dossiers. In de commissie Financiën en Begroting word ik woordvoerder van de partij voor de fiscale hervorming. Ook met regionale dossiers zoals de spreiding van vluchten van op Brussels Airport ga ik mij moeien. Het wordt een hele boeiende periode met discussies over het confederalisme en staatsstructuren die nog lang niet van de baan zijn. Ik zal het gevecht niet uit de weg gaan”, aldus Eric Van Rompuy.
    Eric Van Rompuy zetelde van 1981 tot 1984 in het Europees Parlement waarna hij tot 1995 in de Kamer zetelde. Door zijn lidmaatschap van de Kamer zetelde hij in die periode ook automatisch in de Vlaamse Raad. In 1995 werd hij Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, wat hij bleef tot 1999. Daarna zetelde hij in het Vlaams Parlement. Hij is sinds ook 1981 gemeenteraadslid in Zaventem. In de periode 1982-88 was hij er schepen. Dat is ook het geval sinds 2007.


‘Ik heb nagelbijtend zitten wachten tot ik zekerheid had’

Het was pas diep in de nacht dat Eric Van Rompuy bevestiging kreeg dat hij de komende vijf jaar in de Kamer kan zetelen. ‘Het was echt nagelbijtend wachten op het verdict’, zegt hij.

‘Ik ben opgelucht maar ook trots dat ik meer dan 23.000 voorkeurstemmen behaalde’, zegt de Zaventemse schepen. ‘Het zag er lang naar uit dat CD&V slechts twee zetels zou krijgen in Vlaams-Brabant, maar op de valreep haalden we ook die derde zetel binnen.’

Dat de verkiezing zoveel emoties losmaakt bij het 65-jarige CD&V-boegbeeld hoeft niet te verbazen, want Van Rompuy heeft er een bewogen jaar opzitten. Hij onderging een hartoperatie en mocht dit jaar niet meer opkomen voor een plaats in het Vlaams parlement, waar hij de voorbije dertig jaar zetelde. (ddl)

© 2014 Het Nieuwsblad


Thriller met mooi einde

ZETEL ERIC VAN ROMPUY HING TOT NA MIDDERNACHT AAN ZIJDEN DRAADJE

“Een ware thriller.” Zo omschrijft Eric Van Rompuy de verkiezingszondag. Pas rond middernacht werd duidelijk dat hij een zitje in de Kamer kon bemachtigen. Toch zette hij zijn wekker nog eens om 3 uur. Midden in de nacht mocht hij uiteindelijk toch een traantje van geluk wegpinken. “Het was misschien wel het mooiste moment uit mijn politieke carrière.”

2013 was een moeilijk jaar voor Eric Van Rompuy (64), schepen in Zaventem. Hij onderging een zware hartoperatie en bovendien kreeg hij te horen dat er voor hem geen plaats meer was op de CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. Wel kreeg hij de derde plaats op de Kamerlijst. Een strijdbare plaats, klonk het toen. Van Rompuy leek wel te beseffen dat het een bijzonder moeilijke opgave zou worden. Zijn politiek einde leek in zicht, al gaf hij wel nog aan zwaar te zullen strijden voor die derde CD&V-zetel in de Kamer.

Maggie-effect

Zondag zag het er lange tijd naar uit dat het Eric Van Rompuy de komende jaren alleen nog in Zaventem politiek actief zou zijn. “Om 19 uur verdween nagenoeg al mijn hoop”, aldus de Zaventemse schepen, die ruim dertig jaar in het Vlaams parlement en tien jaar in de Kamer zetelde. “Groen scoorde heel sterk in het kieskanton Leuven en het Maggie-effect woog zwaar door in onze provincie. Wij moesten 16 procent halen, terwijl Open Vld niet te ver boven de 25 procent mocht uitstijgen. Pas om middernacht werd duidelijk dat een zetel in de Kamer binnen de mogelijkheden lag. Om 1 uur ben ik gaan slapen, maar om 3 uur ben ik opnieuw opgestaan om de nieuwe resultaten nog eens te bekijken. Toen was het zo goed als zeker dat ik een zitje in de Kamer verworven had. Het was een ware thriller die ik met een traantje van geluk alsnog goed kon afsluiten.”

‘Five more years’

Toen gistermiddag de laatste cijfers van het kieskanton Glabbeek binnen kwamen stond het vast: Van Rompuy zetelt de komende vijf jaar in de Kamer. “Five more years”, glunderde het CD&V-boegbeeld gisteren. “In een ultieme sprint kon ik dan toch die derde zetel voor CD&V bemachtigen. Het ‘kampfschwein’ in mij heeft het gehaald. Ik kijk er enorm hard naar uit. Dit is misschien wel het mooiste moment uit mijn politieke carrière.”

Bitse strijd

Of CD&V op federaal niveau in de meerderheid of de oppositie belandt, is nog niet duidelijk. Mogelijk wachten ons nog lange regeringsonderhandelingen. “N-VA wil duidelijk mee regeren, wat de zaak kan bemoeilijken. De tijd zal alles uitwijzen. Vast staat dat ik me vol wil geven. Ik zal de confrontatie met de N-VA en de Franstaligen zeker niet uit de weg gaan. In de Kamer woedt een bitsere strijd dan in het parlement. Maar ik ben er klaar voor. Ik zal me volledig toeleggen op sociaal-economische thema’s en ook de luchthaven blijft belangrijk voor me. Daarnaast ga ik ook mijn schepenambt in Zaventem (Van Rompuy is tot 31 december 2016 schepen) uit doen”, besluit Van Rompuy.


© 2014 Het Laaste Nieuws

 

Eric Van Rompuy, 3de plaats Kamer

20May14

Vaarwel Jean-Luc

16May14

Het overlijden van Jean-Luc Dehaene heeft mij fel aangegrepen. Ik kende hem van bij de CVP-Jo in het begin van de jaren zeventig. Heel mijn politiek leven zat ik met hem in talloze vergaderingen op het nationaal en arrondissementeel vlak bij de CVP van Brussel- Halle- Vilvoorde. In 1985 werd ik verkozen in de Kamer op de derde plaats na Jean-Luc Dehaene en Paul De Keersmaecker.
Ik heb de jongste dertig jaar met hem kunnen samenwerken. Hij was een persoonlijkheid buiten categorie. Zonder hem was er geen federale staatsstructuur in België en geen voldragen Vlaamse autonomie en zou België nooit zijn kunnen toetreden tot de eurozone. Hij was een man van het overleg tussen politieke partijen, tussen Vlamingen en Franstaligen, voor de dialoog met de sociale partners.
Voor elk van zijn hervormingen zocht hij naar een ruim draagvlak in de samenleving.
Hij zei dat hij een politicus was van de vorige eeuw maar meer dan ooit hebben we leiders als Jean-Luc nodig. We zullen hem enorm missen ook als mens. Mijn respect voor hem is steeds zeer groot geweest hoewel we soms niet dezelfde mening hadden en op een andere manier ons hebben ingezet voor hetzelfde doel.

Op Ring-TV was ik studiogast over Jean-Luc Dehaene.

Om het interview te bekijken en beluisteren druk hierop:
http://www.ringtv.be/videos/reacties-uit-de-politieke-wereld#.U3YW4MuKDL8

Open brief van Herman aan Jean-Luc

Beste Jean-Luc,

Bij elk overlijden staan we voor de ondoordringbare muur van de dood. Vandaag voel ik dat nog sterker nu jij er niet meer bent. Ik had me al op die dag voorbereid sinds je ziekte bekend raakte en sinds ik je zag op het CD&V-congres van 26 april. Maar als de dag dan toch komt, wordt de schok er niet minder door. Ik ben blij dat ik vandaag niet minder positief en lovend moet spreken dan voor je overlijden. Natuurlijk begaat iedereen vergissingen of fouten, hebben we niet altijd gelijk en hebben we allen kleine kanten. Maar als we de som maken van een leven, als al het overbodige is weg- gezift, dan blijft alleen het essentiële over. En dat was bij jou, Jean-Luc, genoeg om groot te zijn. Weinigen kunnen met macht omgaan. Ze misbruiken haar, vervallen in ijdelheid of geloven in hun eigen leugens. Jij bleef authentiek. Daarom kon je evenveel belang hechten aan Vilvoorde als aan Europa. All politics is local. Omdat het in wezen altijd om mensen gaat. Van een abonnement op het Festival van Vlaanderen tot dat van Club Brugge. Niks menselijks mag ons vreemd zijn. Mijn politiek leven viel grotendeels samen met dat van jou. Ik kan en kon me de politiek niet zonder jou voorstellen. Ik hielp jou en jij hielp mij. Begin 1992 verscheurde ik je ontslagbrief toen je uit de politiek wou stappen. Enkele maanden later was je premier. Zonder jou zou ik geen directeur van de Studiedienst van de CVP (CEPESS) geworden zijn en geen partijvoorzitter. Maar er zijn veel meer momenten van die aard geweest. Te midden van grote interne stormen in het begin van de jaren tachtig hielden we de toenmalige CVP in evenwicht. Omdat we beiden een hoger doel nastreefden en mekaar vertrouwden. Les extrêmes se touchent. Hoe verschillend we ook waren. Jij las over de toekomst, ik over het verleden. Maar we vonden mekaar in het heden. Jean-Luc, je was een mengeling van moed meestal, en onzekerheid soms, van durf veelal, en verlegenheid soms, van afstandelijkheid en emotie, van rede en van hart. We zijn allen een vat vol tegenstellingen. Het heeft geen zin alle herinneringen op te halen. Wat overblijft, is dikwijls samen te vatten in enkele woorden en zinnen. Je stond er als een rots in de branding. Massief geworteld in de grond. Niet omver te duwen. We wisten dat en vertrouwden erop. Soms te veel zelfs. A l’impossible nul est tenu. Elke generatie brengt maar een paar mensen van jouw talent voort. Jij hebt je talenten ten volle gebruikt. Het zaad heeft vrucht voortgebracht, naar het Bijbelse woord. Je hebt je plicht gedaan, de goede strijd gestreden. Het is nu over. Jij bent aan de andere kant van de oever. Wij blijven als wezen achter. Althans ik blijf verweesd achter.

HERMAN VAN ROMPUY

Eric vs Homans

14May14

Eric Van Rompuy tikt Liesbeth Homans op de vingers

Op de vraag hoe de N-VA de werkwilligheid van werklozen gaat controleren antwoordt N-VA-kopstuk Liesbeth Homans in VILLA POLITICA vanavond dat die controle weinig zal uithalen als je op Vlaams niveau toch niet mag sanctioneren. Een uitschuiver, en Homans wordt dan ook onmiddellijk verbeterd door Eric Van Rompuy (CD&V). “Dat is een van de verworvenheden van de zesde staatshervorming. Ik zou graag hebben dat u de bevoegdheden die u gaat krijgen, hoog inschat.”

Om dit debat te bekijken druk op onderstaande balk:

http://www.deredactie.be/permalink/1.1967356

Homans maakt pijnlijke misser

N-VA-kopstuk Liesbeth Homans heeft gisteren inVilla Politica een pijnlijke uitschuiver gemaakt. Ze wist niet dat Vlaanderen door de staatshervorming straks werklozen kan sanctioneren en werd op de vingers getikt door CD&V’er Eric Van Rompuy. Homans zegt dat ze zich fout heeft uitgedrukt. Farid El Mabrouk en Simon Andries

Villa Politica blikte gisteren terug op de voorbije Vlaamse regeerperiode. Ook de nieuwe bevoegdheden die Vlaanderen er door de zesde staatshervorming bijkrijgt, passeerden de revue. Zo kan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) vanaf 1 juli niet alleen werklozen begeleiden en controleren, maar ook sanctioneren. Het is één van de speerpunten uit het nieuwe arbeidsmarktbeleid.

Liesbeth Homans, Vlaams parlementslid, Antwerps OCMW-voorzitster en een van de N-VA-kandidaten om Vlaams minister-president Kris Peeters op te volgen, leek dit deel van de staatshervorming niet meteen onder de knie te hebben. Ze hekelde dat Vlaanderen nog altijd geen sancties kan opleggen aan werklozen, tot grote verwondering van Vlaams SP.A-minister Freya Van den Bossche en CD&V-ouderdomsdeken Eric Van Rompuy. ‘Dat is één van de grote verworvenheden van de staatshervorming en een jarenlange eis van het Vlaams Parlement, en u weet het niet?’, reageert Van Rompuy. Het bewijst volgens de CD&V’er het gebrek aan dossierkennis bij N-VA. ‘En die partij moet straks met de Franstaligen gaan onderhandelen over samenwerkingsakkoorden?’

Volgens de woordvoerder van Homans heeft de Antwerpse politica zich gewoon niet goed uitgedrukt. ‘Uiteraard weet ze dat Vlaanderen straks kan sanctioneren, maar ze wou duidelijk maken dat niet alles een Vlaamse bevoegdheid wordt. Zo blijven de voorwaarden om te sanctioneren federaal.’
© 2014 Corelio

Letterlijk
Linda De Win: ‘Hoe zou je de werkwilligheid van werklozen controleren?’

Liesbeth Homans: ‘Je kan natuurlijk veel mogen controleren, maar je stuit daarbij nog altijd op de muur dat je wel mag controleren, maar niet sanctioneren, dan stel ik mij de vraag…’

Eric Van Rompuy: ‘Maar mevrouw, dat is niet juist, men mag wel sanctioneren, dat is één van de beslissingen van de zesde staatshervorming. Dat is net het nieuwe, dat we niet alleen kunnen begeleiden, maar ook de sanctie kunnen uitspreken.’

Homans: ‘Maar zijn we dan volledig bevoegd? Nu stel ik u eigenlijk een louter informatieve vraag’

Rompuy: ‘Ja natuurlijk, we zullen dan in staat zijn om te sanctioneren, dat is een van de grote verworvenheden.’
© 2014 Corelio

Verkiezingsnieuws

09May14

Rapport parlementsleden Vlaams Brabant in Het Nieuwsblad: Eric Van Rompuy op tweede plaats met 3,5 ster

“Be free, is zijn motto. En hij neemt dat letterlijk. Als dat hem zo uitkomt, stemt hij tegen de lijn van zijn fractie of stampt hij naar coalitiepartner N-VA. Nu Peter Van Rompuy naar Vlaanderen komt, was er één Van Rompuy te veel. Hij zal gemist worden”.

Ook in De Standaard en De Morgen kreeg Eric een onderscheiding en was hij bij de top 10 van de Vlaamse parlementsleden.

————————————————————————————————————————————————

“Wathelet had van het spreidingsplan moeten afblijven” 

Belga


De plannen van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) om de vluchtroutes van de luchthaven van Zaventem te wijzigen om de zuidrand van Brussel te ontzien, zijn “onaanvaardbaar” en “niet rechtsgeldig”. Dat heeft Eric Van Rompuy (CD&V), Vlaams Parlementslid en schepen in Zaventem, gezegd in “De ochtend”.
Staatssecretaris Wathelet paste onlangs de vluchtroutes van de luchthaven van Zaventem op eigen initiatief aan om zo de twee Brusselse gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe wat te ontlasten. Die aanpassing lokte echter heel wat protest uit in delen van Brussel omdat op die manier gemeenten als Etterbeek, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem meer vluchten op en boven hun dak kregen.

Daarom besliste Wathelet om de vluchtroutes opnieuw aan te passen, om zo de Brusselse zuidrand te kunnen ontlasten. Maar daardoor verschuift het protest naar de noordrand en naar gemeenten als Grimbergen en Zaventem.

Fragiel evenwicht

Eric Van Rompuy, schepen in Zaventem, vindt de aanpassingen door Wathelet onaanvaardbaar. Volgens Van Rompuy heeft Wathelet zichzelf in de problemen gewerkt en had hij van het oorspronkelijke spreidingsplan-Schouppe moeten afblijven.

“Er is een heel fragiel evenwicht gemaakt door Etienne Schouppe als staatssecretaris, dat twee jaar geleden in voege is getreden. Iedereen had zich daar eigenlijk bij neergelegd”, reageerde Van Rompuy in “De ochtend”.

Van Rompuy begrijpt het protest uit de Brusselse zuidrand wel, maar vindt dat Wathelet dat geheel aan zichzelf te danken heeft door eerst ten voordele van de twee Woluwes aan het spreidingsplan te morrelen.

De schepen is het eens met de Vlaamse vicepremiers in de federale regering die vinden dat het dossier op de tafel van de ministerraad besproken moet worden. Maar daarnaast is er ook overleg nodig met de Vlaamse regering, geeft hij aan. De staatssecretaris kan niet eenzijdig wijzigingen aanbrengen aan het plan, vindt Van Rompuy. “Dit is onaanvaardbaar en niet rechtsgeldig.”

Van Rompuy betreurt de hele heisa. “We waren er eindelijk in geslaagd om dit dossier politiek te ontmijnen”, zucht hij. Hij geeft wel toe dat er destijds één fout is gemaakt: “We hadden het plan in een wet moeten betonneren, maar onder druk van de Franstaligen is dat niet gebeurd. Bijgevolg bestaan er nu marges om bepaalde dingen te doen.”


Eric Van Rompuy, schepen in Zaventem, reageerde ook vanochtend in “De ochtend” scherp op de plannen van Wathelet. Volgens hem had hij van het oorspronkelijke spreidingsplan, dat Etienne Schouppe twee jaar geleden als staatssecretaris opmaakte, moeten afblijven.

“Ik begrijp de colère van Van Rompuy”, zei Schouppe ‘s avonds in “Terzake”.

De scherpe reactie van Eric Van Rompuy zette de Vlaamse ministers in de federale en Vlaamse Regering onder druk en door het belangenconflict van de VR werd het plan Wathelet afgevoerd. Volgens Le Soir naar de Griekse kalender.

Zie interview hierover op RingTV:
http://www.ringtv.be/videos/reacties-op-gewijzigde-vliegroutes-wathelet

———————————————————————————————————————————————


Affiches Eric Van Rompuy drie keer in één week beklad

De affiches van Eric Van Rompuy (CD&V), die op de derde plaats van de Kamerlijst staat, zijn in één week tijd al drie keer beklad op verschillende plaatsen in Nossegem.

De dader kleefde telkens een brief met de titel ‘Eric Van Rompuy, de man die Vlaanderen verraadde’ op de affiches en tekende een zwart kruis over het hoofd van de politieker. Opvallend is dat zijn neef Peter, die op dezelfde affiche afgebeeld staat, telkens met rust gelaten wordt. In de brief noemt de man of vrouw Eric Van Rompuy een verrader in het B-H-V-dossier. Zo schrijft de dader dat Van Rompuy toegevingen aan de Franstaligen deed waardoor hij de zes faciliteitengemeenten liet vallen en dat de CD&V’er verantwoordelijk is voor de totale verbrusseling waarmee Vlaams-Brabant in de toekomst geconfronteerd zal worden. “Als er één iemand is die voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde gezorgd heeft, dan ben ik het wel”, reageert Van Rompuy. “Net daarom raakt dit me wel. De dader is zonder twijfel een flamingant die niet voor een splitsing van B-H-V was, maar wel voor de splitsing van België.” Het is overigens niet de eerste keer dat affiches van Van Rompuy beklad worden. “Dat was ook in ‘99 en 2009 het geval”, klinkt het. “Ach, het geeft extra aandacht aan mijn affiches, al is het uiteraard niet prettig dat ik ze telkens moet vervangen.” (RDK)


© 2014 De Persgroep Publishing

- 1 / 33 - volgende pagina

Recente artikels

Links

Categorieën

Maandelijks archief

Syndicatie